Computer Acronyms

Computer & Technology Acronyms Beginning With N


.NAME .NCF .NDX .NET
.NEW .NOM N-ISDN NAC
NACD NACS NAE NAK
NAL NAM NAMPS NAND
NANO NAP NAPLPS NAS
NASA NASDAQ NASI NASIRC
NASKER NAT NAU NAVSTAR
NAWS NBE NBI NBMA
NBS NC NCA NCC
NCD NCGA NCIC NCMT
NCOS NCP NCR NCSA
NCSC NCSI NDB NDDK
NDEF NDIS NDL NDMP
NDN NDP NDR NDRO
NDS NEC NED NEG
NEMA NEP NES NEST
NetBEUI NetBIOS NETMON NEWS
NEWS. NEXT NFF NFS
NG NGE NGI NHC
NHR NHRP N/I NIA
NIC NICAD NICOLAS NID
NII NIM NIMH NIO
NIPS NIR NIS NISO
NISP NIST NITC NIU
NJE NL NLE NLM
NLP NLQ NLSFUNC NLV
NMI NMM NMOS NMP
NMS NN NNI NNM
NNTP NOC NOP NOPAC
NOR NOS NPA NPI
NPL NPS NPT NPTN
NPU NPX NQS NRC
NREN NRM NRZ NRZI
NS NSA POLY NSAP NSAPI
NSERC NSF NSFNET NSI
NSLOOKUP NSM NSP NSSC
NSTC NSTL NT NT-1
NTAS NTF NTFS NTIA
NTIS NTP NTRAS NTSA
NTSC NTU NUI NUL
NUMA NV NVM NVOD
NVP NVRAM NVT NWS
NYM      

 
 The Computer Dictionary has attempted to verify all computer, tech, network, and internet terms contained in our Computer Dictionary. If you feel that the definition of any of our computer or network related terms is not correct please contact us. If you would like to add a computer or technology related term please contact us.Copyright Computer Dictionary 2003-2006. All right are reserved. Some terms and definitions are provided by and copyright of Saugus.net